E.7. Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Hlásné profily kategorie A

Evidenční list HP A 267 Petřvald - Lubina

Evidenční list HP A 264 Odry    - Odra

Evidenční list HP A 269 Svinov - Odra

Hlásné profily kategorie C

Evidenční list HP C  POD_30 Bartošovice - Odra