Organizace dopravy

Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace celou obcí Petřvald. Jedná se o silnici I/58 ve směru Příbor – Ostrava.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ při povodních v dPP obce Petřvald:

 Vzhledem ke geografické situaci polohy obce na hlavním toku řeky Lubina a Odra (část Petřvaldík), které by za povodně měly vysoké stavy v podstatě jedinou únikovou cestu tvoří hlavní komunikaci  I/58 Skotnice - Mošnov - Stará Ves nad Ondřejnicí. Eventuálně lze využít místní komunikace III. a IV. řádu.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ v dPP obce Petřvald v POVIS

OBJÍZDNÉ TRASY

OBJÍZDNÉ TRASY v dPP obce Petřvald v POVIS