Zabezpečení evakuace

Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.

Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.

Evakuační místa

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce Petřvald (Evakuační plán obce Petřvald) nebo jiná určená místa na území Moravskoslezského kraje vně záplavových území (seznam HZS MSK). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.

Seznam evakuačních míst dPP v POVIS

Evakuační místo Kapacita Stravování Poznámka Obec
Sál Obecního domu 80 Ano   Kateřinice
Kulturní dům Mošnov 50 Ne   Mošnov
Hasičárna Petřvald 50 Ne   Petřvald
Hotel Sýpka, s. r. o. 20 Ano   Petřvald
MŠ Petřvald 50 Ano   Petřvald
MŠ Petřvald 50 Ano   Petřvald
OÚ Petřvald 0 Ne Úřad plní koordinační a organizační funkci pří řízení evakuace Petřvald
Sokolovna Petřvald 100 Ano   Petřvald
Základní a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín p.o. 150 Ano   Petřvald
Budova ZŠ Dukelská 50 Ne   Příbor
Kulturní dům Mošnov 300 Ano Jídlo zajišťováno dovozem Příbor
ZŠ Npor. Loma Příbor 300 Ano   Příbor
Budova zámku 20 Ne   Trnávka

 


Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Petřvald do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.