Řeka Odra a řeka Lubina

Řeka Odra

Délka toku L = 854 km
Plocha povodí P = 118.861 km²
Průměrný průtok Q = 535 m³/s
Pramen Oderské vrchy - Fidlův kopec ve výšce 633 m n.m.
Ústí  do Štětínského zálivu 0 m n.m.

Průběh toku Odra

Odra pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších na Moravě. V České republice protéká českou částí Slezska a v Polsku Slezským, Opolským, Dolnoslezským, Lubušským a Západopomořanským vojvodstvím.
Poté, co opustí Oderské vrchy, protéká převážně v široké terasovité dolině, která se rozšiřuje z 2 až 3 km na 10 až 20 km severovýchodním směrem.

Tato dolina vznikla díky odtoku vody z ledovců po poslední době ledové. Pod ústím Lužické Nisy dosahuje tok šířky až 200 m. Je mohutným tokem, jehož břehy jsou chráněny protipovodňovými valy.
Ve vzdálenosti 84 km od ústí do Baltu se dělí na dvě ramena. Největší větve ústí do Štětínské delty do Pomořanského zálivu, který je částí Baltského moře.

Hydrologické pořadí 2-01-01-001
ID toku (CEVT) 100 000 185
ID toku 200 010 000 100
Délka toku 854 km (délka na k.ú. Kujavy 0 km)
Správa VT Povodí Odry, s.p. Ostrava

řeka Lubina

 
Délka toku L = 37,1 km
Plocha povodí P = 165,18 km²
Průměrný průtok Q = 2,36 m³/s
Srážky průměrná 700 mm (stoletá 1240 mm) / m²
Pramen ve výšce 740 m n.m.
Ústí  do Odry - Vlčovice ve výšce 222 m n.m.
Hydrologické pořadí 2-01-01-1250
Ústí toku do Odry u Košatky
Pramen na sz. Úbočí Radhoště

Průběh toku

Lubina pramení v nadmořské výšce kolem 740 m na severozápadních svazích hory Radhošť v Moravskoslezských Beskydech, asi 1 km jihovýchodně od osady Pindula. Celý její další tok, pak jen s menšími výchylkami, směřuje k severu. Prvním větším sídlem při toku Lubiny je město Frenštát pod Radhoštěm. Říčka na jeho konci přijímá přítok, Lomnou. Za Frenštátem míjí Lichnov a dál následují místní části města Kopřivnice. Nejprve Vlčovice, kde zprava ústí potok Tichávka, a pak obec Lubina, kterou tvoří původně samostatné obce Větřkovice a Drnholec, sloučené pod jménem říčky v roce 1959. Pod Kopřivnicí přibírá Lubina zleva potok Kopřivničku a protéká městem Příbor; dále pak při toku leží na obou březích obec Skotnice, následuje Mošnov (s ostravským mezinárodním letištěm) a Petřvald. Za Petřvaldem do Lubiny zprava ústí poslední významnější přítok, Trnávka. V rovinaté krajině asi 1,5 km severovýchodně od Košatky (místní část obce Stará Ves nad Ondřejnicí) se Lubina vlévá zprava do Odry.

Charakteristické průtoky řeky Lubina

Obec Petřvald – N-leté průtoky na řece Lubině, dle údajů Českého hydrometeorologického z roku 2014

N-leté průtoky [m3/s] Lubiny dle ČHMÚ

Profil Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Profil toku Lubina – KS Vlčovice

Staničení 22,31 ř.km s plochou povodí

28,70

73,70

96,40

121,0

156,0

185,0

Profil toku HP A Lubina – KS Petřvald

Staničení 5,21 ř. km s plochou povodí 165,18 km2

41,30

99,30

131,0

 

223,0

269,0

Obcí Petřvald protéká řeka Lubina dále severním směrem přes obec Starou Ves nad Ondřejnicí, kde v jejím katastrálním území vtéká do řeky Odry.