Povodňová komise obce Petřvald

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje rada obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi ORP Kopřivnice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Petřvald a v součinnosti s HZS MSK.

Seznam členů PK obce Petřvald

adresa: Obec Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald

tel.: 556 754 437 - úřad, 556 754 252 - starosta

e-mail: obec@petrvaldobec.cz, web:  www.petrvaldobec.cz

i Jméno a příjmení, titul Funkce v komisi Adresa pracoviště Telefon
1 Kološ Václav Předseda OÚ Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175 776 164 835
2 Szufnarowski, Marek, Ing.Mgr. Místopředseda OÚ Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175 736 608 896
3 Fabián Ondřej, Ing. člen, velitel JSDH Petřvald Špalova 80/9, Ostrava 724 804 715
4 Mynář Matěj člen, velitel JSDH Petřvaldík Lenzing, Biocel-Paskov, Místecká 762, Paskov 736 736 667
5 Šíp Lubomír člen, starosta SDH Petřvald Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 82 603 786 657
6 Číp Rudolf člen, starosta SDH Petřvaldík Petřvald, Petřvald 2 - Petřvaldík 43 733 350 952
7 Janečková Kateřina, Ing. člen Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175 724 402 613
8 Jahodářová Ilona  člen  Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175  739 428 126 
9 Sedláčková Tereza, Bc. člen Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175 736 407 361