Povodňová komise obce Petřvald

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Petřvald, č.p. 175, 742 60 Petřvald

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Petřvald

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení)
a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Petřvald a v součinnosti s HZS MSK.

Seznam členů PK obce Petřvald    v POVIS

adresa: Obec Petřvald, č.p. 175, 742 60 Petřvald
tel.: 556 754 252
e-mail: obec@petrvaldobec.cz, web:  www.petrvaldobec.cz

 

Jméno a příjmení, titul Funkce v komisi Adresa na pracoviště, bydliště Telefon
Kološ Václav Předseda OÚ Petřvald č.p. 175, bydliště Petřvald 125 776 164 835
Fabiánová Šárka, Ing. Místopředseda OÚ Petřvald č.p. 175, bydliště Petřvald č.p. 365 721 621 666
Berka Aleš Člen bydliště Petřvald 463 731 000 709
Číp Rudolf Člen Petřvaldík č.p. 43 733 350 952
 Hýl Jiří, Ing. Člen Petřvald č.p. 266 737 437 242
Jahodářová Ilona  Člen  Petřvald č.p. 393  739 428 126 
Malíková Miluše Člen Petřvald č.p. 124 605 736 392
Mynář Matěj Člen (velitel JSDH Petřvaldík) Petřvaldík č.p. 3 736 736 667
Šíp Lubomír Člen Petřvald č.p. 69 603 186 657
 Šrámek Karel, RSDr. Člen Petřvald č.p. 208 736 202 074