Povodňová komise obce Petřvald

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Petřvald, č.p. 175, 742 60 Petřvald

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Petřvald

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení)
a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Petřvald a v součinnosti s HZS MSK.

Seznam členů PK obce Petřvald    v POVIS

adresa: Obec Petřvald, č.p. 175, 742 60 Petřvald
tel.: 556 754 252, 556 754 437
e-mail: obec@petrvaldobec.cz, web:  www.petrvaldobec.cz

i Jméno a příjmení, titul Funkce v komisi Adresa na pracoviště, bydliště Telefon
1 Kološ Václav Předseda OÚ Petřvald č.p. 175, bydliště Petřvald 125 776 164 835
2 Fabiánová Šárka, Ing. Místopředseda OÚ Petřvald č.p. 175, bydliště Petřvald č.p. 365 721 621 666
3 Fabián Ondřej, Ing. člen, velitel JSDH Petřvald 1, Petřvald 365 724 804 715
4 Mynář Matěj člen, velitel JSDH Petřvald 2, Petřvaldík 3 736 736 667
5 Šíp Lubomír člen, starosta SDH Petřvald 1, Petřvald 69 603 186 657
6 Berka Aleš člen, velitel SDH Petřvald 1, Petřvald 463 731 000 709
7 Číp Rudolf člen, starosta SDH Petřvald 2, Petřvaldík 43 733 350 952
8  Hýl Jiří, Ing. člen Petřvald 1, Petřvald 266 737 437 242
9 Jahodářová Ilona  člen  Petřvald 1, Petřvald 393  739 428 126 
10 Malíková Miluše člen Petřvald 1, Petřvald 124 605 736 392