Popis správního území obce Petřvald

Základní informace

Adresa OÚ Petřvald, Petřvald 175, 742 60 Petřvald
Kontakty

tel.: 556 754 252, e-mail: obec@petrvaldobec.cz web: www.petrvaldobec.cz

Geografické souřadnice katastru

 

Obec Petřvald 49° 42′ 31″ s. š.,18° 9′ 26″ v. d
Nadmořská výška 233 m n.m.
Výškový systém výškopisných údajů

Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Geografické informace

Rozloha území katastru obce  1 249 ha.
Zastavěné plochy 31 ha
Orná půda  727 ha
Zahrady  66 ha
Trvalé travní porosty 118 ha
Zemědělská půda 912 ha
Lesní půda  68 ha
Vodní plochy 28 ha
Ostatní plochy 211 ha

Demografické údaje

Počet obyvatel obce v roce 2013 1 803
Ekonomicky neaktivní (60 a více) 449
Ekonomicky aktivní (15 – 59 let) 1 098
Děti do 14 - ti let 260

Části obce

  • Petřvald 1 - Petřvald
  • Petřvald 2 - Petřvaldík

Dále se vyskytují místní názvy Dvorek (býv. Růžodol, Ružídol, Růží důl, Rosenthal, Rožmitál). Vlastní Petřvald je rozdělen na Horní a Dolní konec (Důl), Kachnič, Harty a Dvorek.

Zásobování vodou a energiemi:

Zdroje pitné vody

Obec Petřvald má veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce, provozovaný spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Zemní plyn

Je dodáván provozovatelem distribuční sítě RWE Česká republika a.s.

El. energie

Je dodávána společností ČEZ, a.s. Celé k.ú. Petřvald je zásobováno elektrickou energií od této společnosti.