Místa omezující odtokové poměry

v k.ú. Petřvald, tok řeka Lubina  č.hp 2-01-01-1250

Místa omezující odtokové poměry – jedná se o místa, kde dochází k omezení spočívajícím ve zmenšení průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity.

MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY V DPP OBCE PETŘVALD

 Objekty na tocích omezující odtokové poměry

Název Tok Místo Kapacita Q100 Říční Km
Silniční most na R 58 (silnice I/58) č.m.: 58-022 Dvorek Lubina Petřvald Kapacitní 7,85
Lávka pro pěší u hřbitova Lubina Petřvald Nekapacitní 5,98
Silniční most č.m.:4805-1 jižně od č.p. 10 Lubina Petřvald Nekapacitní 5,785
Most m.č. 4805-3 Petřvaldík - ul. Oderská Odra Petřvald - Petřvaldík Nekapacitní 20,243
Most 4808-1 Trnávka Petřvald Nekapacitní  

Na řece Lubina jsou místa ovlivněna problematickým zhoršením odtokových nebo průtočných poměrů. Jedná se o místa, ve kterých je snížen přirozený odtok zejména zmenšením průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné rozlití vody mimo koryto. Jsou to místa ohrožovaná při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením odtoku v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, která se vyznačují zmenšením kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdouváním hladiny.