Charakteristika zájmového území

Obec Petřvald se nachází v severovýchodní části novojičínského okresu, na pravém břehu řeky Lubiny a po levé straně silnice vedoucí z Příboru do Ostravy. Její střední nadmořská výška je 244 m n. m. Spolu s osadou Petřvaldík tvoří jednu politickou i katastrální obec. Celkem je v ní registrováno 531 domovních čísel a výměra obce je 1249 ha, z toho zemědělská půda čítá 912 ha, lesní půda 68 ha, vodní plochy 28 ha, zastavěná plocha 31 ha a ostatní neurčená půda 211 ha. V současné době je v místě kostel, farní úřad, základní škola, zdravotní středisko, hasičská zbrojnice, řada obchodů a má zde sídlo i několik firem a akciových společností lokálního charakteru.

Petřvald II – Petřvaldík

Místní část obce Petřvald. Petřvaldík se nachází asi jeden kilometr západně od Petřvaldu na pravém břehu řeky Odry a s Petřvaldem je spojen silnicí. K 1. lednu 2000 měl Petřvaldík 225 obyvatel a 81 popisných čísel. Petřvaldík byl součástí panství Petřvald a byla to vždy česká obec. Petřvaldík byl odpradávna vesničkou s převažujícím zemědělským charakterem. Rozsáhlé louky umožňovaly především chov dobytka.

V sedmdesátých letech došlo k integraci Petřvaldíku k Petřvaldu.  Od roku 1990 se v Petřvaldíku opravily všechny místní komunikace v majetku obce. Dokončil se obecní vodovod a až na vzdálené čtyři rodinné domy je obec kompletně plynofikována. Byla provedena komplexní rekonstrukce elektrického vedení, veřejného osvětlení i obecního rozhlasu včetně vybudování telekomunikační sítě. Náročnou přestavbou bývalé školy vznikl krásný dům s pečovatelskou službou pro ubytování 22 občanů důchodového věku. Neustále je zvelebován sportovní areál, který slouží pro sportovní i kulturní vyžití obyvatel. Rekonstrukci vnitřního vybavení doznala i hasičská zbrojnice a bylo zakoupeno špičkové vybavení pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů, včetně zásahového vozidla. Při této příležitosti je nutno zdůraznit, že dobrovolní hasiči v Petřvaldíku nezaměřili svou činnost pouze na hasičská cvičení a závody. Jejich přičiněním je stále zvelebován sportovní areál a prakticky se starají o veškeré kulturní dění v obci. Petřvaldík má krásné přírodní zázemí - meandrující Odru s romantickými zákoutími, louky i lužní lesy. Obec byla zařazena do programu turisticky zajímavých míst, kde návštěvníci mohou získat turistickou známku.

Geomorfologické a geologické poměry

Poodří patří geomorfologicky do přírodní lesní oblasti Podbeskydská pahorkatina, která je na SV území ohraničena státní hranicí s Polskem, na jihu sousedí s přírodní lesní oblastí Beskydy, a na západě hranicí s přírodní lesní oblastí Nízký Jeseník a Slezskou nížinou. Výrazným zásobeným tokem je Odra. Oblast se člení na celky: Ostravskou pánev, Moravskou bránu, Podbeskydskou pahorkatinu a Jablunkovskou brázdu s podcelky: Příborská pahorkatina, Štramberská vrchovina, Frenštátská brázda, Třinecká brázda a Těšínská pahorkatina.

Převážná část území PLO Podbeskydské pahorkatiny náleží k úmoří baltického moře a je součástí velkého povodí řeky Odry 2-01-01, která celou oblast odvodňuje.

Klimatické poměry

Průměrná roční teplota se pohybuje od 7 - 8,8 °C, průměrná roční teplota ve vegetačním období se pohybuje od 12,7 - 14.6 °C. Průměrné roční srážky kolísají mezi 650 - 1 230 mm/m2 a rok. Délka vegetačního doby se pohybuje mezi 140 - 173 dny. Langův dešťový faktor se pohybuje mezi 85 - 171, což je převážně humidní klima.