Hydrologické údaje

Řeka Odra

Délka toku L = 132,3 km na území ČR, 854 km celá řeka
Plocha povodí P = 118 861 km²
Průměrný průtok Q = pod Olší = 63 m³/s, průměrný Q = 535 m3/s
Srážky roční srážkový úhrn v povodí činí 820 mm/m²
Pramen Oderské vrchy - ve výšce 634 m n.m.
\hydrologické pořadí 2-01-01-0010
Ústí  do Štětínu (PL) do Baltského moře

Průběh toku Odra

V říční síti Moravskoslezského kraje je nejvýznamnějším tokem Odra, která pramení v Oderských Vrších. Odtud odtéká jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa pravoúhle láme vstupem do Moravské Brány. Z těchto míst odtéká na severovýchod směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Státní hranice zde tvoří přibližně na délce 8 km a území ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova pod soutokem s Olší v nadmořské výšce 190 m n. m. Samotná Odra má na území ČR délku 132,3 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 734,3 km.

Charakteristické průtoky řeky Odra

Průměrný dlouhodobý průtok Odry v místě, kde opouští území České republiky činí 49 m³/s. Pod soutokem s řekou Olší činí průměrný průtok téměř 63 m³/s. Většina toků v této části povodí, kromě horské části povodí řeky Olše, patří do horské-sněhové oblasti. Maxim dosahují od března do května. Minimální průtoky mají v zimních měsících. Horská část povodí Olše patří do horské-sněhovo-dešťové oblasti s maximálními průtoky od května do července.

Průměrné měsíční průtoky Odry (m³/s) v Bohumíně v roce 2010

 

Hlásné profily na území České republiky

místo říční km plocha povodí průměrný průtok (Qa) stoletá voda (Q100)

Odry

81,98

411,36 km²

3,6 m³/s

199 m³/s

Svinov

19,12

1613,73 km²

12,6 m³/s

571 m³/s

Bohumín

3,32

4663,77 km²

41,6 m³/s

1810 m³/s

Řeka Lubina

 

 

Délka toku L = 37,1 km
Plocha povodí P = 165,18 km²
Průměrný průtok Q = 2,36 m³/s
Srážky průměrná 700 mm (stoletá 1240 mm) / m²
Pramen ve výšce 740 m n.m.
Ústí  do Odry - Vlčovice ve výšce 222 m n.m.
Hydrologické pořadí 2-01-01-1250
Ústí toku do Odry u Košatky
Pramen na sz. Úbočí Radhoště

Průběh toku

Lubina pramení v nadmořské výšce kolem 740 m na severozápadních svazích hory Radhošť v Moravskoslezských Beskydech, asi 1 km jihovýchodně od osady Pindula. Celý její další tok, pak jen s menšími výchylkami, směřuje k severu. Prvním větším sídlem při toku Lubiny je město Frenštát pod Radhoštěm. Říčka na jeho konci přijímá přítok, Lomnou. Za Frenštátem míjí Lichnov a dál následují místní části města Kopřivnice. Nejprve Vlčovice, kde zprava ústí potok Tichávka, a pak obec Lubina, kterou tvoří původně samostatné obce Větřkovice a Drnholec, sloučené pod jménem říčky v roce 1959. Pod Kopřivnicí přibírá Lubina zleva potok Kopřivničku a protéká městem Příbor; dále pak při toku leží na obou březích obec Skotnice, následuje Mošnov (s ostravským mezinárodním letištěm) a Petřvald. Za Petřvaldem do Lubiny zprava ústí poslední významnější přítok, Trnávka. V rovinaté krajině asi 1,5 km severovýchodně od Košatky (místní část obce Stará Ves nad Ondřejnicí) se Lubina vlévá zprava do Odry.

Charakteristické průtoky řeky Lubina

Obec Petřvald – N-leté průtoky na řece Lubině a Trnávce, dle údajů Českého hydrometeorologického z roku 2014

 

 

N-leté průtoky [m3/s] Lubiny dle ČHMÚ

Profil Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Profil toku Lubina – KS Vlčovice

Staničení 22,31 ř.km s plochou povodí

28,70

73,70

96,40

121,0

156,0

185,0

Profil toku HP A Lubina – KS Petřvald

Staničení 5,21 ř. km s plochou povodí 165,18 km2

41,30

99,30

131,0

 

223,0

269,0

Skrz obec Petřvald protéká řeka Lubina dále severním směrem přes obec Starou Ves nad Ondřejnicí, kde v jejím katastrálním území vtéká do řeky Odry.

U Trnávky a bezejmenného potoka nejsou N-leté průtoky zatím známé, protože zde chybí měrné stanice.

Říčka Trnávka

Délka toku L = 9,633 km
Plocha povodí P = 26,576 km²
Průměrný průtok Q = 2,36 m³/s,
Pramen ve výšce 300 m n.m.
Ústí do Lubiny - nad Petřvaldem ve výšce 225 m n.m.
Hydrologické pořadí 2-01-01-1420 na k.ú. Trnávka (ID CEVT: 10213677)
Ústí toku do Lubiny za Petřvaldem
Pramen v Míchoveckém polesí
Správce VT Povodí Odry s.p.

Průběh toku

Trnávka pramení v nadmořské výšce kolem 300 m v Míchoveckém polesí na severních svazích, asi 2 km severovýchodně od Příboru. Celý následující tok, pak jen s menšími výchylkami, směřuje k severu. Prvním větším sídlem, ležícím při toku Trnávky jsou Kateřinice následované Trnávkou. Říčka Trnávka se vlévá do Lubiny nad Petřvaldem.

Charakteristické průtoky říčky Trnávka

Obec Petřvald – N-leté průtoky na řece Trnávce, dle údajů Českého hydrometeorologického z roku 2014

N-leté průtoky [m3/s] Trnávky

Profil Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Profil toku Trnávka – Trnávka

Staničení 12,31 ř.km

8,70

13,70

16,40

21,0

23,0

29,0