Předpovědní povodňová služba

Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, pobočka Praha (Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, tel.: 244 032315,244 032316), ve spolupráci se správci povodí.

Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu:

http://chmi.cz

SIVS >>Systém integrované výstražné služby

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.

Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře:

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Odry, s.p. - prostřednictvím internetu, VHD - telefonu
  • od PK ORP Kopřivnice - voláním předsedovi PK Petřvald
  • od PK města Příbor - voláním předsedovi PK Petřvald
  • od HZS Moravskoslezského kraje
  • od KPK Moravskoslezského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků