Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Odry, s.p.

Povodí Odry, s.p. správa státního podniku, Varenská 49, 701 26 Ostrava
tel.:  596 657 111,   fax:  596 612 666
web: 
http://www.pod.cz/

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba – VH Dispečink Povodí Odry, s.p. Varenská 49, 701 26 Ostrava
tel.: 596 612 222, fax: 596 612 666
e-mail:
info@pod.cz

Vedoucí dispečinku: Ing. Vladimír Zdráhal
tel.: 606 744 853

Přímý výkon správy toků:

Tok ČHP Id toku (DIBAVOD)
řeka Odra 2-01-01-0010 200 010 000 100
řeka Lubina 2-01-01-1250 201 190 000 100
řeka Trnávka 2-01-01-1410 201 360 000 100

Povodí Odry, s. p., závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Povodí Odry, s. p., závod 2 Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek

Provozní středisko

Povodí Odry, s.p., VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí PS – Ing. Jan Jašek
tel.: 556 723 607

Správa toků Lesy ČR s.p. - oblast povodí Odry

Lesy ČR s.p., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-M., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Vladimír Němčanský, telefon: 956 951 111; mobil: 724 525 130, 956 951 111, 956 951 201, 724 525 130,
e-mail: ost51@lesycr.cz

Bezejmenné toky v katastru Petřvald - Petřvaldík

ČHP Dibavod CEVT ústí
2-01-01-124/1 201 180 000 600 10 217 884 do Odry - Petřvaldík
  201 180 000 200 10 209 442 do Odry - Petřvaldík
2-01-01-1140 201 180 000 700 10 217 546 do Odry
  201 180 000 800 10 211 279 do Odry
  201 180 001 100 10 216 942 do Odry
  201 080 003 800 10 218 471 do Odry - Petřvaldík
  201 080 004 000 10 208 986 do Odry - Petřvaldík
  201 080 007 000 10 213 006 do Odry - Petřvaldík
  201 350 004 400 10 213 990 do Lubiny - Petřvald
  201 350 005 600 10 209 504 do Lubiny - Petřvald
  201 350 005 800 10 215 461 do Lubiny - Petřvald
  201 350 006 000 10 215 299 do Lubiny - Petřvald
  201 360 003 400 10 212 183 do Trnávky - Petřvald
  201 360 003 800 10 214 376 do Trnávky - Petřvald
  201 360 004 000 10 216 357 do Trnávky - Petřvald
  201 380 000 200 10 217 666 do Trnávky - Petřvald
  201 360 003 500 10 215 359 do Trnávky
  201 380 000 300 10 214 443 do Trnávky

Vodoprávní úřad

Město Kopřivnice; Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 879 411; E-mail: posta@koprivnice.cz

Odbor životního prostředí

Vede agendu vodního hospodářství podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách
a 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje:

  • vede vodoprávní řízení a povoluje nakládání s vodami, odběr z vod podzemních a povrchových
  • vede vodoprávní řízení a povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do velikosti 10.000 ekvivalentních obyvatel
  • vede vodoprávní řízení a vydává stavební povolení ke stavbám vodních děl
  • rozhoduje o zřízení, změně, zrušení ochranného pásma vodních zdrojů
  • je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností v době mimo povodeň a zajišťuje zhotovení povodňového plánu obce s rozšířenou působností
ziv.prostredi koprivnice.cz
Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství
Ing. Jiří Sopuch 556 879 784 jiri.sopuchZavináčkoprivnice.cz
Odpadové hospodářství
Lucie Kubalcová, DiS. 556 879 781 lucie.kubalcovaZavináčkoprivnice.cz
Vodní hospodářství
Mgr. Martina Koloničná 556 879 792 martina.kolonicna@koprivnice.cz